Sulitnya mendatangkan bek Arsenal, PSG memilih mendatangkan pemain Roma yang terbuang percuma ini

Sulitnya mendatangkan bek Arsenal, PSG memilih mendatangkan pemain Roma yang terbuang percuma ini